Konsulter

Per Möller

Verksamhetsutveckling


Ingenjör. Seniorkonsult. Tidigare underhållschef.  Nulägesanalyser, strategier och förändringsstöd. 
0705-75 76 19
per.moller@idhammar.se

Thomas Ålund

Driftsäkerhet & underhåll


Ingenjör. Seniorkonsult. EFNMS-certifierad ledningsutbildare. Fokuserar på driftsäkerhet och underhåll.​​​​​
0707-20 23 18
thomas.alund@idhammar.se

Tage Bengtsson

Verksamhetsutveckling


Ingenjör. Seniorkonsult. Tidigare underhållschef. Verksamhetsutvecklings- och underhållstekniksexpert.
0706-58 32 81
tage.bengtsson@idhammar.se

Hans-Erik Emanuelsson

Underhållsteknik


Sjöingenjör. Seniorkonsult. Specialist på kompetensfrågor inom underhåll och driftsäkerhet. TPU/TPM och RCM.​​​​​​​
0703-78 36 06
hans-erik.emanuelsson@idhammar.se

Jonas Åkerlund

Utveckling & underhåll


Civilingenjör och MBA. Internationell erfarenhet från producerande industri. Analys, auditering, utbildning och utveckling.
0707-98 58 32
jonas.akerlund@idhammar.se

Richard Wolffelt

Tribologi & verksamhetsanalys


Ingenjör. Konsult. Bakgrund inom oljeindustrin. Genomför utredningar och verksamhetsanalyser. Tribologispecialist.
0734-34 54 24
richard.wolffelt@idhammar.se

Christian Clarin

Produktion & underhåll


Underhållsexpert. Utvecklings- och förbättringsentusiast med spetskompetens inom Lean och TPM.
0725-66 33 44
christian.clarin@idhammar.se

Mats Sjöberg

Organisation & ledarskap


Seniorkonsult. Verksamhetsutvecklare och organisationsförbättrare med utgångspunkt i Lean och TPM.
0702-29 80 05
mats.sjoberg@idhammar.se

Jan-Olof Hilmerstam

Produktion & underhåll


Driftingenjör. Seniorkonsult. Analyserar, utvecklar och utbildar. Spets inom bl a asset management (ISO 55000) och IT-system.
0708-29 23 33
jan-olof.hilmerstam@idhammar.se

Anders Herbertsson

Produktion & underhåll


Underhållsexpert. Utvecklings- och förbättringsentusiast med spetskompetens inom Lean och TPM.
0702-07 40 72
anders.herbertsson@idhammar.se

Göran Franzén

Produktion & underhåll


Seniorkonsult. Verksamhetsuvecklare och organisationförbättrare med utgångspunk i Lean och TPM.
0722-45 99 83
goran.franzen@idhammar.se

Peter Steffens

Produktion & underhåll


Ingenjör. IT-konsult. Utveckling av uppföljningssystem och IT-tillämpningar för underhåll.​​​​​​
0708-60 75 86
peter.steffens@idhammar.se


​​​​​​

​​​