ÖPPNA UTBILDNINGAR

Utbildningsområden

ARBETSMILJÖ

Samordningsansvar för arbetsmiljön - avtalsjuridik

Hur hanteras ansvaret för arbetsmiljön inom företaget?
Hur hanteras de speciella frågeställningarna kring elansvaret?
Vilket ansvar finns för samordningen mellan de olika entreprenörer vi anlitar till vårt företag?
Hur ser chefens ansvar ut hos ett samordningsansvarigt företag?
Hur ser chefens ansvar ut hos en inköpt leverantör?
Målgrupp: Denna kurs vänder sig till dem som arbetar med samordningsfrågor gällande arbetsmiljöansvar, elansvar och liknande, både för det egna företaget och för inhyrda leverantörer. Speciellt lämplig är kursen för chefer, projektledare, arbetsledare och arbetsmiljösamordnare. OBS! Kursen kan även genomföras företagsinternt.
Kurslängd: 2 dagar. Pris: 12.600:-
Kontakt: info@idhammar.se; 08-710 48 00