UTBILDNINGSUTBUD

Utbildningsområden

PRODUKTIONSEFFEKTIVISERING

Produktionsledarskolan​​​​​​​

Produktionsledarskolan är en utbildning framtagen för att ge nyckelpersoner inom produktion och underhåll bättre insikt i att förstå förluster i sin utrustning och ger samtidigt praktisk träning och utbildning i verktyg för att kunna göra något åt dem, reducera dem! Produktionsledarskolan är framtagen för att ge teoretisk men främst praktisk erfarenhet till de som har ledarbefattningar inom produktion men även befattningar som aktivt jobbar med att stötta produktionsenheterna, såsom teknik- och underhållsavdelningar. Kursen ger också en plattform för att driva systematiskt förbättringsarbete på ett strukturerat och tydligt sätt.
Målgrupp: Personer med ledande befattningar inom produktion. Befattningar som aktivt stöttar produktionsenheterna såsom teknik- och underhållsavdelningar​​​​​​​.
Kurslängd: 5 dagar. Pris: 24.900:-
Kursansvarig: Mats Sjöberg
  • mats.sjoberg@idhammar.se
  • 0702-29 80 05

TPM: TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE

Att starta och leda TPM

Kursen ger de kunskaper och praktiska redskap som leder till ett lyckat införande av TPM.
Målgrupp: samtliga ledare och medarbetare i organisationer som jobbar med produktion och underhåll.
Kurslängd: 2 dagar. Pris: 12.800:-
Kursansvarig: Mats Sjöberg
  • mats.sjoberg@idhammar.se
  • 0702-29 80 05

LEAN

Lean

En två-dagars utbildning som ger deltagarna en grundläggande förståelse för Leankonceptets grunder. Värderingar, principer och de grundläggande metoderna och verktygen. Deltagarna får även praktiskt prova på och erfara konceptet i övning genom simulering i Leanspelet.
Målgrupp: samtliga ledare och medarbetare i organisationer som jobbar med produktion och underhåll.
Kurslängd: 2 dagar. Pris: 12.800:-
Kursansvarig: Mats Sjöberg
  • mats.sjoberg@idhammar.se
  • 0702-29 80 05

Övriga kurser inom effektiv produktion

5S

Syftet med 5S är först och främst en säker arbetsplats! Men det vi får på köpet är också en ren och effektiv arbetsplats.

Operatörsunderhåll

Operatörsunderhåll är ett arbetssätt där all produktionspersonal aktivt deltar i underhållsarbetet genom att utföra viss del av underhållet, RIS (Rengöring, Inspektion, Smörjning). 

SMED

SMED står för Single Minute Exchange of Dies och är en arbetsmetod där tider för omställningar reduceras - ofta till en bråkdel och dessutom utan större investeringar. Metoden kan användas för alla återkommande arbeten såsom verktygsbyten, produktbyten och andra repetitiva arbeten (även underhållsarbeten).

Daglig styrning

VSA – Värdeflödesanalys

Problemlösning, PDCA


För mer information, kontakta Mats Sjöberg. 
  • mats.sjoberg@idhammar.se
  • 0702-29 80 05