ÖPPNA UTBILDNINGAR

Utbildningsområden

CERTIFIERINGSUTBILDNINGAR

​​​​​Att leda och utveckla underhållet - möjlighet till EFNMS-certifiering

Att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets- och underhållsverksamheten ställer speciella kompetenskrav på de som som förväntas göra det. Att förvalta utrustning och anläggningar för att hålla dessa på en oförändrad teknisk nivå räcker inte. Idag krävs det att produktions- och underhållsorganisationerna klarar att utveckla sina arbetssätt, metoder och själva produktionsanläggningen för att skapa effektiva anläggningar. Deltagarna ska efter genomförd kurs ha kunskaper för att leda och utveckla driftsäkerhets- och underhållsarbetet på en modern anläggning. Kursen består av 4 block på 3 dagar vardera med cirka en månads mellanrum. Kursen ger den undervisning som erfordras för att genomföra tentamen för EFNMS certifiering till ”European Expert in Maintenance Management”.
Målgrupp: Ledning och personal inom produktion och underhåll.
Kurslängd: 12 dagar. Pris: 62.400:-
Kursort: Stockholm. Kursnr: 10158.
​​​​​​​Kursansvarig: Jonas Åkerlund
 • jonas.akerlund@idhammar.se​​​​​​​
 • 0707-98 58 32
Ladda hem: kursinnehållet (PDF)

Anmälan till höstkursen 2017 (10156): del 1: 6-8 september; del 2: 4-6 oktober; del 3: 8-10 november; del 4: 29 november-1 december.
​​​​​​​Anmälan till höstkursen 2017 (10158): del 1: 11-13 oktober; del 2: 22-24 november; del 3: 13-15 december; del 4: 31 januari - 2 februari.

Utbildning till specialist som underhållstekniker - möjlighet till EFNMS-certifiering

Denna utbildning har utvecklats tillsammans med Svenskt Underhåll för att ge deltagarna en bred kunskap inom underhållsområdet. Den ska också motsvara EFNMS’ (European Federation of National Maintenance Societies) kravspecifikation för Europacertifierad underhållstekniker, en certifiering giltig inom 21 länder i Europa. Utbildningen är framtagen för dig som vill utveckla dig inom underhållsområdet och få ett bevis på dina kunskaper. Kursen behandlar grundläggande och moderna koncept, metoder och tekniker inom underhållsområdet. Den är uppdelad i fyra delar om tre dagar vardera med ca en månads mellanrum. Deltagarna skall få så breda kunskaper under kursen att de aktivt kan medverka till att underhållsverksamheten utvecklas. Deltagarna skall också få sådan insikt inom underhållsområdet att de kan avlägga examen för Europacertifierad underhållstekniker enligt EFNMS’ krav. Vid godkänd tentamen utfärdas ett kunskapsbevis som är till fördel både för deltagaren och deltagarens företag. Vissa självstudier utanför kursen krävs för att klara tentamen. Vi erbjuder professionellt stöd genom hela utbildningen fram till dagen för tentamen
Målgrupp: Ledning och personal inom produktion och underhåll.
Kurslängd: 12 dagar. Pris: 39.500:-
Kursort: Södertälje. Kursnr: ht 12136
Kursansvarig: Christian Clarin
 • christian.clarin@idhammar.se
 • 0725-66 33 44
Ladda hem: kursinnehållet (PDF)

Anmälan till höstkursen 2017: del 1: 27–29 sept; del 2: 25–27 okt; del 3: 15–17 nov; del 4: 6–8 dec.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

​​​​​​​​​​​​​​Baskurs i underhåll och driftsäkerhet för produktions- och underhållspersonal

Kursen är en utmärkt grund för nyanställda inom underhåll men är också en bra fortbildning för all underhållspersonal.
Målgrupp: All personal som utför underhållsaktiviteter.
​​​​​​​Kurslängd: 4 dagar uppdelat i 2 omgångar om 2 dagar med ca en månad emellan. Pris: 19.000:-
​​​​​​​Kursansvarig: Jonas Åkerlund
 • jonas.akerlund@idhammar.se​​​​​​​
 • 0707-98 58 32

FU och inspektionsteknik, del 1

Kursen lär ut betydelsen av ett fungerande Förebyggande underhåll, FU, samt hur man arbetar med FU från upplägg till genomförande av inspektioner. En grundläggande FU utbildning för hela företaget!
Målgrupp: Mekaniker, inspektörer, arbetsledare, operatörer.
Kurslängd: 3 dagar. Pris: 12.200:-
Höst 2017: Södertälje: 25–27 okt -17 (403:68)
Kursansvarig: Christian Clarin
 • christian.clarin@idhammar.se
 • 0725-66 33 44

FU och inspektionsteknik, del 2

FU-teknikern ska fungera som produktionspersonalens tekniska expertis och medverka i förbättringsarbetet, samt genomföra orsaksanalyser.
Målgrupp: Mekaniker, inspektörer, arbetsledare och underhållsingenjörer.
Kurslängd: 3 dagar. Pris: 12.900:-
Kontakt: info@​​​​​​​idhammar.se; 08-710 48 00

Logisk felsökning

Kursen lär ut felutvecklingsteori, hur man löser problem, ser till att problemen inte upprepas, riskanalys och hur man samlar in rätt information.
Målgrupp: All underhålls- och produktionspersonal.
​​​​​​​Kurslängd: 2 dagar. Pris: 10.800:-
Kursansvarig: Tage Bengtsson
 • tage.bengtsson@idhammar.se
 • 0706-58 32 81

Livstidskostnad/Livstidsvinst

LCC/LCP och driftsäkerhet​​​​​​​

Ett av de viktigaste verktygen för att skapa driftsäkra och totalekonomiska utrustningar är att tillämpa livstidskostnadskonceptet i den dagliga verksamheten. I samband med inköp är det viktigt att anskaffa de mest ekonomiska alternativen liksom det är av största vikt att allt driftsäkerhetsarbete syftar till att ge en låg livstidskostnad och en hög livstidsvinst. Konceptet tillämpas också i konstruktions- och försäljningsarbetet. 
Målgrupp: Konstruktörer, underhålls-, service- och försäljningsingenjörer samt köpare av anläggnings- och servicetjänster som vill lära sig mer om driftsäkerhet och LCC-/LCP-konceptet.
​​​​​​​Kurslängd: 2 dagar. Pris: 11.800:-
​​​​​​​Kursansvarig: Thomas Ålund
 • thomas.alund@idhammar.se
 • 0707-20 23 18

RCA - RCM

Grundorsaksanalys - RCA

I kursen kombineras metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA.
​​​​​​​Målgrupp: Underhållsledare, underhållsingenjörer och tekniker.
Kurslängd: 2 dagar. Pris: 12.900:-
Kursansvarig: Tage Bengtsson
 • tage.bengtsson@idhammar.se
 • 0706-58 32 81

Riskbaserat underhåll - RCM

Kursen, som består av en blandning av teori och praktiska övningar, ger deltagarna förståelse för RCM samt en bra grund inför analysarbete.
Målgrupp: Underhållsledare och underhållstekniker.
​​​​​​​Kurslängd: 2 dagar. Pris: 12.900:-
​​​​​​​Kursansvarig: Jonas Åkerlund
 • jonas.akerlund@idhammar.se​​​​​​​
 • 0707-98 58 32

SMÖRJTEKNIK

Tribologi och smörjteknik, del 1

Kursen ger grundläggande kunskaper om slitagetyper och dess orsaker, samt hur man bestämmer smörjintervall och mängd.
Målgrupp: Smörjare, mekaniker, operatörer, arbetsledare, underhållsansvariga.
Kurslängd: 3 dagar. Pris: 12.900:-
Kursort: Södertälje.
Höst 2017: 8–10 nov -17 (401:58).
Kursansvarig: Richard Wolffelt
 • richard.wolffelt@idhammar.se​​​​​​​
 • 0734-34 54 24​​​​​​

Tribologi och smörjteknik, del 2

Lär dig bedöma olika fett- och oljekvaliteter. Beräkna och bestäm rätt smörjmedelsval med hänsyn till varvtal och temperatur.
Målgrupp: Smörjare, mekaniker, operatörer, arbetsledare, underhållsansvariga.
Kurslängd: 3 dagar. Pris: 12.900:-
Kursort: Södertälje
Vår 2017: 31 maj–2 juni -17 (402:41)
Kursansvarig: Richard Wolffelt
 • richard.wolffelt@idhammar.se​​​​​​​
 • 0734-34 54 24

Tribologi och smörjteknik, del 3

Lär dig smörjmedelsval och systematisering med datorhjälp.
Målgrupp: Underhållsansvariga, -tekniker, - ingenjörer, maskintekniker, smörjtekniker samt ansvariga för uppbyggnad av företagets underhållssystem. Förkunskaper nödvändiga.
Kurslängd: 3 dagar. Pris: 13.600:-
Kursort: Södertälje
Höst 2017: 22–24 nov -17 (409:12)
Kursansvarig: Richard Wolffelt
 • richard.wolffelt@idhammar.se​​​​​​​
 • 0734-34 54 24

Certifierad tribolog och smörjtekniker

Efter de tre grundkurserna, Tribologi och smörjteknik del 1, 2 och 3, finns möjlighet att gå vidare till certifiering. Det är Gurami Utveckling AB i samarbete med Tribologigruppen som genomför tentamen och utfärdar certifikaten efter godkänd tentamen.
Datum: 11–12 dec-17 (Kontakta oss för mer information)
Kursansvarig: Richard Wolffelt
 • richard.wolffelt@idhammar.se​​​​​​​
 • 0734-34 54 24​​​​​​​

UNDERHÅLLSFÖRRÅD

Underhållsförråd, del 1 - Rutiner och hantering i förrådet med materialkännedom.

Ett fungerande förråd är en förutsättning för att utrustningen skall kunna åtgärdas effektivt. Kursen lär ut vad förrådsfunktionens roll innebär samt även materialhantering och komponentkännnedom.
Målgrupp: All personal som arbetar i/med förrådsverksamhet.
Kurslängd: 3 dagar. Pris: 12.200:-
Vår 2017: Göteborg: 29–31 mar -17 (601:53)
Höst 2017: Södertälje: 18–20 okt -17 (601:54)
Kursansvarig: Thomas Ålund
 • thomas.alund@idhammar.se
 • 0707-20 23 18

Underhållsförråd, del 2

Förrådets ekonomi och styrning.​​​​​​
Hög driftsäkerhet till lägsta kostnad! Öka personalens kunskaper om: ekonomi, lagerhållning, inköpsrutiner/-juridik och reservdelsbehov.
Målgrupp: Personal som arbetar med förrådets hantering, styrning och ekonomi samt de som arbetar med reservdelsberedning.
Kurslängd: 3 dagar. Pris: 13.600:-
Kursansvarig: Thomas Ålund
 • thomas.alund@idhammar.se
 • 0707-20 23 18

DRIFT- & SKÖTSELUTBILDNINGAR

​​​​​​​​​​​​​​Drift och skötsel av värme- och ventilationsanläggningar

Korrekt drift och skötsel av värme- och ventilationsanläggningar är en förutsättning för god arbets- och yttre miljö. En riktigt justerad anläggning förbrukar dessutom mindre energi. 
Målgrupp: underhållspersonal men ansvar för praktisk tillsyn av värme och ventilation. 
Kurslängd: 3 dagar. Pris: 12.600:-
Kontakt: info@idhammar.se; 08-710 48 00.

Grundläggande hydraulikutbildning

Kursen ger kunskaper om uppbyggnad, arbetssätt, symboler och felsökningsmetoder inom hydraulik.
​​​​​​​Målgrupp: Drift- och underhållspersonal m fl. 
Kurslängd: 3 dagar. Pris: 12.900:-
Kursansvarig: Richard Wolffelt
 • richard.wolffelt@idhammar.se​​​​​​​
 • 0734-34 54 24

Pneumatik - grundkurs med praktisk inriktning

Grundutbildning i pneumatik med praktisk inriktning.
Målgrupp: Drift- och underhållspersonal m fl.
Kurslängd: 2 alt. 3 dagar.
Kursansvarig: Richard Wolffelt
 • richard.wolffelt@idhammar.se​​​​​​​
 • 0734-34 54 24

Underhåll av pumpar och ventiler​​​​​​​

Investeringar i kunskap om dessa komponenter ger effektivare underhåll och högre driftsäkerhet.
Målgrupp: Personal som ansvarar för eller arbetar med underhåll av pumpar och ventiler.
Kurslängd: 2 dagar. Pris: 10.800:-
​​​​​​​Kursort: Södertälje. 22-23 nov -17 (415:36)
Kontakt: info@idhammar.se; 08-710 48 00

UNDERHÅLLSLEDARSKAP

Ekonomiska underhållsstrategier

I samband med inköp är det viktigt att anskaffa de mest ekonomiska alternativen liksom det är av största vikt att bibehålla en hög driftsäkerhet. Kursen ger grundläggande kunskaper för att komma igång med LCC/LCP-metodik.
Målgrupp: Konstruktörer, underhålls-, service- och försäljningsingenjörer samt inköpare av anläggnings- och servicetjänster.
Kurslängd: 2 dagar. Pris: 12.900:-
Kursansvarig: Thomas Ålund
 • thomas.alund@idhammar.se
 • 0707-20 23 18

UNDERHÅLLSPLANERING

Beredning och planering av underhåll, del 1

Kursen lär ut hur man går från ett oplanerat till ett planerat arbetssätt och skapar samverkan mellan reparatör, samordnings- och planeringsansvariga, arbetsledning och produktion.
Målgrupp: All personal som utför/planerar underhållsarbete.
Kurslängd: 3 dagar. Pris: 15.900:-
Höst 2017: Södertälje: 22–24 nov -17 (304:40)
Kursansvarig: Tage Bengtsson
 • tage.bengtsson@idhammar.se
 • 0706-58 32 81​​​​​​​

Beredning och planering av underhåll, del 2

- Att förbereda större stopp och underhållsprojekt
Denna populära kurs lär ut hur man förbereder och organiserar större stopp och underhållsprojekt.
Målgrupp: All personal som leder eller deltar i anläggningsstopp har nytta av denna kurs.
Kurslängd: 3 dagar. Pris: 15.900:-
Kursansvarig: Tage Bengtsson
 • tage.bengtsson@idhammar.se
 • 0706-58 32 81

UNDERHÅLLSLEDARSKAP

Elkunskap, steg 1 

Underhållsarbetet förändras! Kravet på effektiva reparationer medför att personalen måste bredda sitt yrkeskunnande för att kunna utföra enkla elarbeten, med den elbehörighetsansvariges godkännande.
Målgrupp: underhållsledare, mekaniker, operatörer eller andra som behöver lära sig grunderna inom elområdet.
Kurslängd: 3 dagar. Pris: 12.600:-
Kursansvarig: Magnus Lord
 • magnus.lord@idhammar.se

​​​​​​​Anmälan till höstkursen 2017: 31 maj - 2 juni

Elkunskap, steg 2

Denna kurs är en fortsättning på ”Elkunskap, steg 1”. Den syftar till att utöka personalens arbetsområde så att de kan utföra mer kvalificerade felsökningar och justeringar/reparationer utan att äventyra säkerheten. De ska ha insikt i elapparaters och elsystemens uppbyggnad och funktion samt förstå elscheman och annan dokumentation/märkning.
Målgrupp: underhållsledare, mekaniker, operatörer eller andra som deltar i skötseln av en anläggning och som behöver lära sig mer inom elområdet. Deltagarna bör ha gått Idhammars Elkunskap, steg 1 eller ha motsvarande förkunskaper.
Kurslängd: 3 dagar. Pris: 12.600:-
Kursansvarig: Magnus Lord
 • magnus.lord@idhammar.se

Elsäkerhet med ELSÄK-FS 2006:1​​​​​​​​​​​​​​

Ellagstiftningen anger regler för arbeten på och nära el: 
 • Arbetsgivaren tillser att arbetstagaren får god kännedom om förhållanden, under vilket arbetet skall bedrivas och upplyses om risker med arbetet. 
 • Arbetsgivaren förvissar sig om att arbetstagaren har utbildning som behövs och vet vad han/hon ska iakttaga för att undgå risker i arbetet. 
Denna endagskurs ger kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet.
Målgrupp: samtliga personalkategorier med arbetsuppgifter nära el (t ex arbetsledare, elektriker, elbehöriga, drifttekniker, operatörer, hantverkare) 
Kurslängd: 1 dag. Pris: 4.900:-
Kursansvarig: Magnus Lord
 • magnus.lord@idhammar.se

Elsäkerhetsansvar med policy och praktiskt genomförande​​​​​​​

Upprättande av policy, som praktiska dokument för delegeringar, uppföljning av personalens kompetens, samt definition av vad som var och en får utföra. Ändrade arbetsmetoder och organisation samt krav på internkontroll kräver en genomtänkt elpolicy. Är en elsäkerhetsingenjör lösningen? Dokumentationen innehåller en konkret elansvarspolicy. Deltagarna får individuell rådgivning. 
Hur gör man om man inte har någon med behörighet i linje-organisationen? Hur ska vi uppfylla internkontrollföreskriften? Hur löser vi elansvaret i blandade underhållsgrupper inom industrin?
Målgrupp: Alla som har ansvar för elanläggningar och anställd personal. Chefer/arbetsledare på alla nivåer, elektriker, elansvariga av alla slag, elbehöriga m fl.
Kurslängd: 1 dag. Pris: 6.300:-
Kursansvarig: Magnus Lord
 • magnus.lord@idhammar.se

FU av elektrisk utrustning​​​​​​​

Att arbeta med förebyggande underhåll är inte bara att upptäcka fel med hjälp av inspektioner och tillståndskontroller, utan att också förutse och systematisera underhållet så att legala och produktions-tekniska krav tillgodoses. Metoderna har under senare år förfinats, och blivit alltmer komplexa och än mer träffsäkra. Under kursen ges möjlighet att i grupparbetsform testa upplägg av systematiskt förebyggande underhåll.
Målgrupp: elektriker, arbetsledare, elingenjörer.
Kurslängd: 3 dag. Pris: 12.900:-
Kursansvarig: Hans-Erik Emanuelsson
 • hans-erik.emanuelsson@idhammar.se
 • 0703-78 36 06