UTBILDNINGSUTBUD

Utbildningsområden

CERTIFIERINGSUTBILDNINGAR

​​​​​Asset Management

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Det omfattar ett stort antal processer, kompetensområden, verktyg och information som alla skall samverka. Exempel är investeringsplanering, riskhantering, drift och underhåll men även ledarskap, kultur och beslutsprocesser. Sedan 2014 finns en standard, ISO 55000, för Asset Management.

Många organisationer har stora anläggningsvärden, ofta är värdet på företagets anläggningstillgångar mer än 50% av företagets totala värde. Kassaflödet är i flera organisationer över 90% beroende av företagets anläggningstillgångar. Asset Management omfattar ett stort antal processer, kompetensområden, verktyg och information som alla skall samverka på ett bra sätt. Exempel på kompetensområden är investeringsplanering, riskhantering, drift och underhåll men även ledarskap, kultur och beslutsprocesser. 

Efter genomgången kurs kan deltagarna, om så önskas, genomföra tentamen inom ramen för Institute of Asset Managements certifiering inom Asset Management. Kontakta oss för mer information. 

Målgrupp: anläggningsägare, produktions- och underhållschefer, platschefer, VD, Asset Managers.
Kurslängd: 5 (3+2) dagar. Pris: 29.700:-
Kursort: Stockholm. Kursnr: ht 14708.
Kursansvarig: Jan-Olof Hilmerstam
  • jan-olof.hilmerstam@idhammar.se
  • 0708-29 23 33
Ladda hem: 

Anmälan till höstkursen 2017: del 1: 8–10 nov; del 2: 7–8 dec.