RESURSFÖRSTÄRKNING

Hyr en expert

Löser resursproblem och tillför kompetens.

Att ha rätt kompetens och rätt resurser vid varje givet tillfälle i ett företags utveckling är svårt. En flexibel och kostnadseffektiv lösning är därför att temporärt hyra in resurser med rätt kompetensprofil för de uppgifter som måste lösas.
​​​​​​​
De medarbetare som arbetar på Idhammar har i de flesta fall ett förflutet som produktions- eller underhållsansvariga i större och mindre företag. Många av våra medarbetare är drivna och erfarna förändringsledare, en kompetens som kan komma väl till pass vid utveckling eller förändring i ett företags verksamhet. 

​​​​​​​Vi kan stå till tjänst med:
  • Förändringsledare
  • Produktionschefer
  • Underhållschefer
  • Projektledare
  • Underhållsingenjörer
  • El- och instrumentchefer
  • Underhållstekniker
  • Systemtekniker

​​​​​​​Våra medarbetare har stora möjligheter att tillföra ny och aktuell kompetens i ditt företags produktions- eller underhållsorganisation. På detta sätt slår ni två flugor i en smäll, dels kan ni lösa ett resursproblem, dels kan ni tillföra kompetens. De resurser ni hyr verkar i er organisation under en kortare eller längre tid beroende på de behov ni har.